Wetgeving – Explosieveiligheid – ATEX

De wetgeving op het gebied van explosieveiligheid is binnen de EU in twee richtlijnen opgenomen: de Atex 153 richtlijn en de Atex 114 richtlijn. In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in respectievelijk het Arbeidomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel 2016. Beide richtlijnen zijn in werking getreden vanaf 20 april 2016. Voor die tijd was hoofdzakelijk de benaming van beide richtlijnen anders: de Atex 137 en de Atex 95 richtlijn. Op gebied van de voorschriften is er weinig veranderd: enkel de Atex 114 richtlijn heeft wat nieuwe eisen, met name de EG-verklaring van Overeenstemming is verandert in een EU-Conformiteitsverklaring.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Atex-arbo

 

 

 

 

 

Atex_CE