PGS

In het kader van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen adviseren wij bedrijven over het praktisch implementeren van de eisen uit de PGS-reeks, met name gericht op:

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

De PGS-15 richtlijn regelt de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

In de PGS-15 richtlijn zijn voorschriften opgenomen voor verschillende categorieën van gevaarlijke stoffen:

 • Hoofdstuk 3: Algemene opslageisen (<10 ton opslag)
 • Hoofdstuk 4: Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 5: Opslag van containers met gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 6: Opslag van gasflessen
 • Hoofdstuk 7: Opslag van spuitbussen en gaspatronen
 • Hoofdstuk 8: Opslag van stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 • Hoofdstuk 9: Opslag van peroxiden
 • Hoofdstuk 10: Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen / groupage

In principe vallen alle ADR goederen onder definitie “gevaarlijke stoffen”, m.u.v. ADR 1 en 7 en nog een aantal uitzonderingen, zoals dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 60 en 100oC. In paragraaf 1.3 van de PGS-15 staat het toepassingsgebied vermeldt. belangrijk is dat van alle aanwezige gevaarlijke stoffen  een Veiligheidsinformatieblad (MSDS) aanwezig is.

PGS 30: Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Wij beoordelen bestaande situaties en ondersteunen bij het implementeren van de eisen uit deze richtlijnen tijdens de engineeringsfase.

Download hier direct de PGS richtlijnen van de PGS site.

PGS

In het kader van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen adviseren wij bedrijven over het praktisch implementeren van de eisen uit de PGS-reeks, met name gericht op:

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

De PGS-15 richtlijn regelt de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

In de PGS-15 richtlijn zijn voorschriften opgenomen voor verschillende categorieën van gevaarlijke stoffen:

 • Hoofdstuk 3: Algemene opslageisen (<10 ton opslag)
 • Hoofdstuk 4: Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 5: Opslag van containers met gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 6: Opslag van gasflessen
 • Hoofdstuk 7: Opslag van spuitbussen en gaspatronen
 • Hoofdstuk 8: Opslag van stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 • Hoofdstuk 9: Opslag van peroxiden
 • Hoofdstuk 10: Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen / groupage

In principe vallen alle ADR goederen onder definitie “gevaarlijke stoffen”, m.u.v. ADR 1 en 7 en nog een aantal uitzonderingen, zoals dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 60 en 100oC. In paragraaf 1.3 van de PGS-15 staat het toepassingsgebied vermeldt. belangrijk is dat van alle aanwezige gevaarlijke stoffen  een Veiligheidsinformatieblad (MSDS) aanwezig is.

PGS 30: Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Wij beoordelen bestaande situaties en ondersteunen bij het implementeren van de eisen uit deze richtlijnen tijdens de engineeringsfase.

Download hier direct de PGS richtlijnen van de PGS site.