RI&E Arbeidsmiddelen

MachineveiligheidIn de Richtlijn Arbeidsmiddelen is vastgelegd dat werkgevers de verantwoording hebben te zorgen voor veilige arbeidsmiddelen en machineveiligheid op de werkplek. De richtlijn geeft een overzicht van verantwoordelijkheden en verplichtingen en de wijze waarop een risico-beoordeling moet worden uitgevoerd. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland verankerd in de Arbowetgeving. Daarin is opgenomen dat een Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidmiddelen moet worden uitgevoerd, kortweg een RI&E Arbeidsmiddelen.

Arbeidsmiddelen en machines mogen tijdens het gebruik en tijdens onderhoud geen gevaar voor medewerkers of “derden” opleveren.

Het is in het kader van machineveiligheid dus van belang dat arbeidsmiddelen in een goede staat blijven. Voor de beoordeling van de machineveiligheid en gevaren aan arbeidsmiddelen dient een  specifieke en vastgelegde aanpak te worden gehanteerd. Deze aanpak is gestandaardiseerd in norm NEN-EN-ISO 12100.

Onze aanpak bij de RI&E Arbeidsmiddelen is gebaseerd op deze norm:

  • Per arbeidsmiddel/machine  wordt informatie verzamelt (uit o.a. gebruikershandleidingen, CE-markering, EG-verklaring etc.) en vastgelegd.
  • Op basis van de verzamelde informatie, gesprekken met gebruikers en op basis van een visuele inspectie worden de risico’s vastgesteld.
  • Op basis van de vastgestelde risico’s wordt een advies gegeven over de maatregelen die nodig zijn om het veiligheidsniveau van de machine te optimaliseren. Ingeval van veiligheidsbesturingen wordt de PL-classificatie aangegeven.

De gehele risicobeoordeling wordt uitgewerkt in een overzichtelijke adviesrapportage.

RI&E Arbeidsmiddelen

MachineveiligheidIn de Richtlijn Arbeidsmiddelen is vastgelegd dat werkgevers de verantwoording hebben te zorgen voor veilige arbeidsmiddelen en machineveiligheid op de werkplek. De richtlijn geeft een overzicht van verantwoordelijkheden en verplichtingen en de wijze waarop een risico-beoordeling moet worden uitgevoerd. De Richtlijn Arbeidsmiddelen is in Nederland verankerd in de Arbowetgeving. Daarin is opgenomen dat een Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidmiddelen moet worden uitgevoerd, kortweg een RI&E Arbeidsmiddelen.

Arbeidsmiddelen en machines mogen tijdens het gebruik en tijdens onderhoud geen gevaar voor medewerkers of “derden” opleveren.

Het is in het kader van machineveiligheid dus van belang dat arbeidsmiddelen in een goede staat blijven. Voor de beoordeling van de machineveiligheid en gevaren aan arbeidsmiddelen dient een  specifieke en vastgelegde aanpak te worden gehanteerd. Deze aanpak is gestandaardiseerd in norm NEN-EN-ISO 12100.

Onze aanpak bij de RI&E Arbeidsmiddelen is gebaseerd op deze norm:

  • Per arbeidsmiddel/machine  wordt informatie verzamelt (uit o.a. gebruikershandleidingen, CE-markering, EG-verklaring etc.) en vastgelegd.
  • Op basis van de verzamelde informatie, gesprekken met gebruikers en op basis van een visuele inspectie worden de risico’s vastgesteld.
  • Op basis van de vastgestelde risico’s wordt een advies gegeven over de maatregelen die nodig zijn om het veiligheidsniveau van de machine te optimaliseren. Ingeval van veiligheidsbesturingen wordt de PL-classificatie aangegeven.

De gehele risicobeoordeling wordt uitgewerkt in een overzichtelijke adviesrapportage.