Waterstof

waterstof veiligheid

De opkomst van waterstof systemen in het kader van de energietransitie is niet te stuiten. Steeds meer en meer krijgen wij vragen over de veiligheidsaspecten rondom het werken met  of aan waterstofsystemen.

Voorbeelden hiervan zijn werkplaatsen voor waterstofvoertuigen, testopstellingen voor waterstofcellen, testopstellingen voor electrolysers, opslagsystemen voor waterstof, compressoren, tankstations.

branselceller2_20170418_ai

Iedereen die met waterstofsystemen werkt is veelal wel op de hoogte van de explosiegevaarlijke eigenschappen van waterstof. Daarnaast heeft het diverse fysische eigenschappen die maken dat het werken met waterstof of aan waterstof systemen potentieel gevaarlijk is. De gevaren worden o.a. veroorzaakt door:

  • een lage onderste explosiegrens en hoge bovenste explosiegrens;
  • bijzonder lage ontstekingsenergie
  • reukloos en niet zichtbaar
  • zeer licht gas dat zich snel verspreid
  • zeer klein molecuul dat eenvoudig kan ontsnappen door bijv. koppelingen

Pol-Safety heeft de kennis en ervaring om mee te denken over een veilige inrichting van werkplekken waarbij de risico’s van het werken met waterstof tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden terug gebracht. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Waterstof

waterstof veiligheid

De opkomst van waterstof systemen in het kader van de energietransitie is niet te stuiten. Steeds meer en meer krijgen wij vragen over de veiligheidsaspecten rondom het werken met  of aan waterstofsystemen.

Voorbeelden hiervan zijn werkplaatsen voor waterstofvoertuigen, testopstellingen voor waterstofcellen, testopstellingen voor electrolysers, opslagsystemen voor waterstof, compressoren, tankstations.

branselceller2_20170418_ai

Iedereen die met waterstofsystemen werkt is veelal wel op de hoogte van de explosiegevaarlijke eigenschappen van waterstof. Daarnaast heeft het diverse fysische eigenschappen die maken dat het werken met waterstof of aan waterstof systemen potentieel gevaarlijk is. De gevaren worden o.a. veroorzaakt door:

  • een lage onderste explosiegrens en hoge bovenste explosiegrens;
  • bijzonder lage ontstekingsenergie
  • reukloos en niet zichtbaar
  • zeer licht gas dat zich snel verspreid
  • zeer klein molecuul dat eenvoudig kan ontsnappen door bijv. koppelingen

Pol-Safety heeft de kennis en ervaring om mee te denken over een veilige inrichting van werkplekken waarbij de risico’s van het werken met waterstof tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden terug gebracht. Neem voor meer informatie contact met ons op.