Hazcalc

Online Hazardous Area Classification Software

Wij maken voor het beoordelen van Atex gevarenzones standaard gebruik van Hazcalc. Op deze manier zijn wij in staat om realistische gevarenzones vast te stellen. Dit is een bewuste keuze! Onze ervaring heeft geleerd dat het toepassen van eenvoudigererichtlijnen, vaak leidt tot zeer ruime gevarenzones waardoor verregaande maatregelen moeten worden genomen om explosiegevaar te beheersen. Immers, in gevarenzones mogen geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn en moeten elektrische en mechanische installaties, explosieveilig worden uitgevoerd.

Wat is Hazcalc?

Met Hazcalc kanĀ online de Atex gevarenzone classificatie volgens de Europese norm EN-IEC 60079-10-1:2021 worden uitgevoerd. Een gratis demo-account kan worden aangemaakt.

Hazcalc kan worden bereikt via app.hazcalc.com.

De gebruikershandleiding van Hazcalc kan hier worden gedownload.

 

Online hazardous area classification