Hazcalc | Atex gevarenzones

Wij maken voor het beoordelen van Atex gevarenzones standaard gebruik van Hazcalc. Op deze manier zijn wij in staat om realistische gevarenzones vast te stellen. Dit is een bewuste keuze! Onze ervaring heeft geleerd dat het toepassen van eenvoudigere richtlijnen, vaak leidt tot zeer ruime gevarenzones waardoor verregaande maatregelen moeten worden genomen om explosiegevaar te beheersen. Immers, in gevarenzones mogen geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn en moeten elektrische en mechanische installaties, explosieveilig worden uitgevoerd.

Online Hazardous Area Classification Software

Ontwikkeling

Wij hebben Hazcalc ontwikkelt vanuit de eigen praktijk. Na jaren met eigen excel rekensheets te hebben gewerkt en vele vragen te hebben gekregen omtrent het beschikbaar stellen van deze rekensheets hebben we besloten om de Excel modellen in een online tool te laten ombouwen. Het is een zeer gebruikersvriendelijke tool geworden waarmee eenvoudig Atex zones vastgesteld kunnen worden.

Ge√Įntegreerde stoffendatabase

In de tool hebben we de stoffendata uit de Europese norm IEC 60079-20-1 overgenomen zodat gebruikers eenvoudig zelf de benodigde relevante stofparameters bij de hand hebben, enkel door de juiste stof te selecteren. Tevens is het mogelijk om gebruikers-eigen stoffen aan te maken in het systeem.

Scenario’s

Welke scenario’s kunnen doorgerekend worden met Hazcalc? De volgende standaard scenario’s zijn opgenomen in Hazcalc:

  • zonering rondom een vloeistofplas;
  • zonering rondom lekkende koppelingen / flenzen (vloeistof);
  • zonering rondom lekkende koppelingen / flenzen (gas);
  • zonering rondom veiligheidsafblazen;
  • zonering rondom vullen van tanks/IBC’s/ jerrycans (door vrijkomende verdringingsluch

Daarnaast is het mogelijk om handmatig het lekdebiet in de voeren en op basis daarvan aan de hand van IEC 60079-10-1 de gevarenzones vast te stellen.

Rapportage

Hazcalc genereert met 1 druk op de knop beoordeling een rapportage. Dit is een “onepager”, d.w.z. per berekening, een A4-tje met daarop de berekeningen en uitkomst van de zonering, inclusief zone-afmetingen, gasgroep en temperatuurklasse. Op deze rapportage verschijnen tevens de bedrijfsgegevens en bedrijfslogo. “Multipagers” kunnen uieraard ook simpel worden gegenereerd, door meerdere berekeningen te selecteren en daarvan een rapport af te drukken.

Een voorbeeld van een rapport kan hier bekeken worden.

Proberen?

Met Hazcalc kan online de Atex gevarenzone classificatie volgens de Europese norm EN-IEC 60079-10-1:2021 worden uitgevoerd. Een gratis demo-account kan worden aangemaakt zodat de tool bekeken kan worden.

Hazcalc kan worden bereikt via app.hazcalc.com. En meer informatie is te vinden op www.hazcalc.com

De gebruikershandleiding van Hazcalc kan hier worden gedownload.

 

Online hazardous area classification