Certificering

explosieveiligheid

 

 

 

 

 

 

Wij ondersteunen onze klanten bij de ATEX certificering van apparatuur of installaties volgens de ATEX 114 richtlijn. Fabrikanten van apparaten of fabrikanten van samengestelde installaties, die gebruikt moeten worden in explosiegevaarlijk gebied of die zelf een explosiegevaarlijke zone veroorzaken, moeten mogelijk gecertificeerd worden volgens de Atex 114 richtlijn (tot 20 april 2016 was dit de Atex 95 richtlijn).ATEX 114 markering, Ex certificering, atex certificering

Dit is het geval wanneer deze apparatuur eigen inherente potentiële ontstekingsbronnen heeft. Deze verplichting tot IECEX, ATEX 95, ATEX 114, certificeringATEX certificering geldt voor fabrikanten en importeurs die binnen de EER (Europese Economische Ruimte) deze apparatuur op de markt willen brengen.

Onze diensten

 • beoordelen ontwerpen van machines en installaties, zowel op mechanisch als elektrisch vlak.
 • uitvoeren ontstekingsanalyses
 • aangeven welke aanvullende beschermingsmaatregelen genomen moeten worden
 • aangeven welke Ex beschermingswijzen toegepast moeten worden
 • vaststellen Atex markering voor op het typeplaatje
 • aangeven welke certificeringsprocedure gevolgd moet worden
 • leveren Ex verklaring volgens ATEX 114 richtlijn
 • aanleveren teksten voor in gebruikershandleidingen
 • samenstellen technische documentatie, zoals technisch dossier

Wij ondersteunen onze klanten bij de ATEX certificering van apparatuur of installaties volgens de ATEX 114 richtlijn. Fabrikanten van apparaten of fabrikanten van samengestelde installaties, die gebruikt moeten worden in explosiegevaarlijk gebied of die zelf een explosiegevaarlijke zone veroorzaken, moeten mogelijk gecertificeerd worden volgens de Atex 114 richtlijn (tot 20 april 2016 was dit de Atex 95 richtlijn).

Dit is het geval wanneer deze apparatuur eigen inherente potentiële ontstekingsbronnen heeft. Deze verplichting tot IECEX, ATEX 95, ATEX 114, certificeringATEX certificering geldt voor fabrikanten en importeurs die binnen de EER (Europese Economische Ruimte) deze apparatuur op de markt willen brengen.

Ervaring met Atex certificering

Wij hebben ervaring opgedaan met een breed scala aan explosieveilige machines, waaronder:

 • olieboortorens voor de olie/gasindustrie
 • nauta mengers t.b.v. mengen van poeders
 • bekerelevatoren t.b.v. transport van stortgoed
 • schroeftransporteurs t.b.v. transport van stortgoed
 • diverse soorten transportbanden t.b.v. transport van stortgoed
 • peddelmengers t.b.v. mengen van poeders
 • stofafzuigsystemen voor de houtverwerkende industrie
 • stofafzuigsystemen voor de voedselverwerkende industrie
 • ventilatoren + motoren
 • opslagtanks zowel voor stofvormige producten als brandbare vloeistoffen
 • reactorvaten voor de procesindustrie
 • roerwerken en ketels
 • vloeistofscheiders
 • biogasinstallaties of biogas gerelateerde installaties
 • kleppen en afsluiters
 • seals voor vloeistofpompen
 • lieren voor gebruik in explosiegevaarlijk gebied
 • gaswassers voor reiniging van oplosmiddelhoudende dampen

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.

Werkwijze ATEX 114 certificering

Op deze pagina vindt u meer informatie over de toe te passen werkwijze.

Icon

0 downloads

...

 

Enkelvoudige machines, apparaten en componenten

Ingeval van enkelvoudige machines, apparaten of componenten geldt dat deze, voordat deze op de markt gebracht worden, worden beoordeeld aan de eisen die voor de beoogde gevarenzone gelden. Hoe zwaarder de gevarenzone, hoe zwaarder de technische eisen zijn, en hoe complexer de conformiteitsprocedure is (bijv. wel niet inschakelen Notified Body).

Concreet komt het erop neer dat op basis van de gevarenzone, de gasgroep en temperatuurklasse beoordeeld moet worden of de apparatuur potentiële inherente eigen ontstekingsbronnen heeft. Op basis van specifieke normen kan getoetst worden in hoeverre de apparatuur voldoet en welke specifieke aanpassingen benodigd zijn om over te kunnen gaan tot Atex certificering.

Installaties of samengestelde machines

Voor samengestelde installaties kunnen hoofdcomponenten veelal bij leveranciers worden ingekocht. Door op de juiste wijze in te kopen (enkel Ex gecertificeerde, in overeenstemming met de eisen) kan relatief eenvoudig gezorgd worden voor een veilige installatie die voldoet aan de regelgeving. Hierbij zal wel getoetst moeten worden of door het samenbouwen van deze componenten, geen additionele inherente eigen potentiële ontstekingsbronnen zijn ontstaan. een goed voorbeeld hiervan is een Ex ventilator en een Ex motor. Beiden ingekocht met Atex certificering, maar door het samenbouwen kunnen eigen ontstekingsbronnen ontstaan, bijv. het slippen van de aandrijfas in de waaier.

Engineering

Voorbeelden van engineeringsvraagstukken bij explosieveilige apparatuur zijn:

 • welke lagers mogen worden toegepast?
 • moet gasdetectie worden toegepast?
 • hoe heet mag het oppervlak worden?
 • mogen stopbuspakkingen toegepast worden?
 • kan statische elektriciteit een probleem vormen?

 

Certificering

explosieveiligheid

 

 

 

 

 

 

Wij ondersteunen onze klanten bij de ATEX certificering van apparatuur of installaties volgens de ATEX 114 richtlijn. Fabrikanten van apparaten of fabrikanten van samengestelde installaties, die gebruikt moeten worden in explosiegevaarlijk gebied of die zelf een explosiegevaarlijke zone veroorzaken, moeten mogelijk gecertificeerd worden volgens de Atex 114 richtlijn (tot 20 april 2016 was dit de Atex 95 richtlijn).ATEX 114 markering, Ex certificering, atex certificering

Dit is het geval wanneer deze apparatuur eigen inherente potentiële ontstekingsbronnen heeft. Deze verplichting tot IECEX, ATEX 95, ATEX 114, certificeringATEX certificering geldt voor fabrikanten en importeurs die binnen de EER (Europese Economische Ruimte) deze apparatuur op de markt willen brengen.

Onze diensten

 • beoordelen ontwerpen van machines en installaties, zowel op mechanisch als elektrisch vlak.
 • uitvoeren ontstekingsanalyses
 • aangeven welke aanvullende beschermingsmaatregelen genomen moeten worden
 • aangeven welke Ex beschermingswijzen toegepast moeten worden
 • vaststellen Atex markering voor op het typeplaatje
 • aangeven welke certificeringsprocedure gevolgd moet worden
 • leveren Ex verklaring volgens ATEX 114 richtlijn
 • aanleveren teksten voor in gebruikershandleidingen
 • samenstellen technische documentatie, zoals technisch dossier

Wij ondersteunen onze klanten bij de ATEX certificering van apparatuur of installaties volgens de ATEX 114 richtlijn. Fabrikanten van apparaten of fabrikanten van samengestelde installaties, die gebruikt moeten worden in explosiegevaarlijk gebied of die zelf een explosiegevaarlijke zone veroorzaken, moeten mogelijk gecertificeerd worden volgens de Atex 114 richtlijn (tot 20 april 2016 was dit de Atex 95 richtlijn).

Dit is het geval wanneer deze apparatuur eigen inherente potentiële ontstekingsbronnen heeft. Deze verplichting tot IECEX, ATEX 95, ATEX 114, certificeringATEX certificering geldt voor fabrikanten en importeurs die binnen de EER (Europese Economische Ruimte) deze apparatuur op de markt willen brengen.

Ervaring met Atex certificering

Wij hebben ervaring opgedaan met een breed scala aan explosieveilige machines, waaronder:

 • olieboortorens voor de olie/gasindustrie
 • nauta mengers t.b.v. mengen van poeders
 • bekerelevatoren t.b.v. transport van stortgoed
 • schroeftransporteurs t.b.v. transport van stortgoed
 • diverse soorten transportbanden t.b.v. transport van stortgoed
 • peddelmengers t.b.v. mengen van poeders
 • stofafzuigsystemen voor de houtverwerkende industrie
 • stofafzuigsystemen voor de voedselverwerkende industrie
 • ventilatoren + motoren
 • opslagtanks zowel voor stofvormige producten als brandbare vloeistoffen
 • reactorvaten voor de procesindustrie
 • roerwerken en ketels
 • vloeistofscheiders
 • biogasinstallaties of biogas gerelateerde installaties
 • kleppen en afsluiters
 • seals voor vloeistofpompen
 • lieren voor gebruik in explosiegevaarlijk gebied
 • gaswassers voor reiniging van oplosmiddelhoudende dampen

Informatie?

Indien u vragen heeft kunt u ons uiteraard bellen. Wij kunnen u veelal snel aangeven wat de kosten zijn van onze ondersteuning. Bel hiervoor met 06-33046460 of mail naar infoatpol-safety.nl of stuur een bericht via het contactformulier op deze site.

Werkwijze ATEX 114 certificering

Op deze pagina vindt u meer informatie over de toe te passen werkwijze.

Icon

0 downloads

...

 

Enkelvoudige machines, apparaten en componenten

Ingeval van enkelvoudige machines, apparaten of componenten geldt dat deze, voordat deze op de markt gebracht worden, worden beoordeeld aan de eisen die voor de beoogde gevarenzone gelden. Hoe zwaarder de gevarenzone, hoe zwaarder de technische eisen zijn, en hoe complexer de conformiteitsprocedure is (bijv. wel niet inschakelen Notified Body).

Concreet komt het erop neer dat op basis van de gevarenzone, de gasgroep en temperatuurklasse beoordeeld moet worden of de apparatuur potentiële inherente eigen ontstekingsbronnen heeft. Op basis van specifieke normen kan getoetst worden in hoeverre de apparatuur voldoet en welke specifieke aanpassingen benodigd zijn om over te kunnen gaan tot Atex certificering.

Installaties of samengestelde machines

Voor samengestelde installaties kunnen hoofdcomponenten veelal bij leveranciers worden ingekocht. Door op de juiste wijze in te kopen (enkel Ex gecertificeerde, in overeenstemming met de eisen) kan relatief eenvoudig gezorgd worden voor een veilige installatie die voldoet aan de regelgeving. Hierbij zal wel getoetst moeten worden of door het samenbouwen van deze componenten, geen additionele inherente eigen potentiële ontstekingsbronnen zijn ontstaan. een goed voorbeeld hiervan is een Ex ventilator en een Ex motor. Beiden ingekocht met Atex certificering, maar door het samenbouwen kunnen eigen ontstekingsbronnen ontstaan, bijv. het slippen van de aandrijfas in de waaier.

Engineering

Voorbeelden van engineeringsvraagstukken bij explosieveilige apparatuur zijn:

 • welke lagers mogen worden toegepast?
 • moet gasdetectie worden toegepast?
 • hoe heet mag het oppervlak worden?
 • mogen stopbuspakkingen toegepast worden?
 • kan statische elektriciteit een probleem vormen?