PL/SIL

RISICOGRAAF_NEN_EN_13849

 

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.

Momenteel kunnen bij het bepalen van de betrouwbaarheidseisen voor veiligheidsbesturingen de NEN EN 954-1 of de NEN-EN ISO 13849-1 gebruikt worden. De NEN EN 954-1 blijft nog tot 31-12-2011 van kracht. Vanaf dan moeten veiligheidsbesturingen voldoen aan NEN-EN ISO 13849-1.

De norm werkt zo dat op basis van de ernst van het risico een Required Performance Level (PLr) bepaald wordt. Vervolgens moet afhankelijk van de vereiste betrouwbaarheid een veiligheidsbesturingsysteem ontworpen worden. Er kan gevarieerd worden met de betrouwbaarheid van componenten (contactors, schakelaars, relais) of er kan gekozen worden voor het toepassen van redundante systemen. Vervolgens wordt op basis van de gekozen systeemstructuur, de betrouwbaarheid van de componenten en de aanwezigheid van foutendetectie het daadwerkelijke Performance Level (PL)bepaald. Het systeem voldoet aan de eisen indien de PL groter of gelijk is aan PLr.

Voor het beschermen tegen grote risico’s worden veelal redundante systemen vereist, hoewel de NEN-EN ISO 13849-1 ruimte biedt om met enkelvoudige schakelingen het op een na hoogste betrouwbaarheidsniveau te behalen.

Safety Integrity Level

Voor complexe machines en installaties kan het nodig zijn het Safety Intergrety Level (SIL) op basis van NEN-EN IEC 62061 te gebruiken. Het SIL zegt ook iets over de betrouwbaarheid van het veiligheidsbesturingssysteem. De NEN-EN IEC 62061 is uitsluitend van toepassing op elektronische veiligheidsbesturingen.

SIL verificatie

Wanneer veiligheidsbesturingen worden ontworpen moet geverifieerd worden of de ontworpen veiligheidsbesturing de vereiste SIL klasse behaald. Dit kan gedaan worden door de afzonderlijke componenten te beschouwen en daarvan de maximaal haalbare SIL-klasse te bepalen en door de architectuur van de keten te beschouwen en de Predicted Failure on Demand (PFD) van de Safety Instrumented Function (SIF) te bepalen. Uit de PFD van de SIF blijkt vervolgens of de benodigde SIL-klasse gehaald kan worden met het beoogde ontwerp.

PL/SIL

RISICOGRAAF_NEN_EN_13849

 

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.

Momenteel kunnen bij het bepalen van de betrouwbaarheidseisen voor veiligheidsbesturingen de NEN EN 954-1 of de NEN-EN ISO 13849-1 gebruikt worden. De NEN EN 954-1 blijft nog tot 31-12-2011 van kracht. Vanaf dan moeten veiligheidsbesturingen voldoen aan NEN-EN ISO 13849-1.

De norm werkt zo dat op basis van de ernst van het risico een Required Performance Level (PLr) bepaald wordt. Vervolgens moet afhankelijk van de vereiste betrouwbaarheid een veiligheidsbesturingsysteem ontworpen worden. Er kan gevarieerd worden met de betrouwbaarheid van componenten (contactors, schakelaars, relais) of er kan gekozen worden voor het toepassen van redundante systemen. Vervolgens wordt op basis van de gekozen systeemstructuur, de betrouwbaarheid van de componenten en de aanwezigheid van foutendetectie het daadwerkelijke Performance Level (PL)bepaald. Het systeem voldoet aan de eisen indien de PL groter of gelijk is aan PLr.

Voor het beschermen tegen grote risico’s worden veelal redundante systemen vereist, hoewel de NEN-EN ISO 13849-1 ruimte biedt om met enkelvoudige schakelingen het op een na hoogste betrouwbaarheidsniveau te behalen.

Safety Integrity Level

Voor complexe machines en installaties kan het nodig zijn het Safety Intergrety Level (SIL) op basis van NEN-EN IEC 62061 te gebruiken. Het SIL zegt ook iets over de betrouwbaarheid van het veiligheidsbesturingssysteem. De NEN-EN IEC 62061 is uitsluitend van toepassing op elektronische veiligheidsbesturingen.

SIL verificatie

Wanneer veiligheidsbesturingen worden ontworpen moet geverifieerd worden of de ontworpen veiligheidsbesturing de vereiste SIL klasse behaald. Dit kan gedaan worden door de afzonderlijke componenten te beschouwen en daarvan de maximaal haalbare SIL-klasse te bepalen en door de architectuur van de keten te beschouwen en de Predicted Failure on Demand (PFD) van de Safety Instrumented Function (SIF) te bepalen. Uit de PFD van de SIF blijkt vervolgens of de benodigde SIL-klasse gehaald kan worden met het beoogde ontwerp.