Importeren

 

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen.Machines importeren

Machines importeren van buiten de EER?

Bij machines importeren van buiten de EER heeft de importeur in het kader van CE-markering volgens de New Approuch enkele verplichtingen:

  1. de importeur mag enkel een machine importeren die voorzien is van CE-markering, aan te brengen door de fabrikant buiten de EER;
  2. de importeur moet in voorkomende gevallen de technische documentatie van de machine kunnen overleggen aan de controlerende instanties.

Dit zijn echter geen formaliteiten. De importeur moet er namelijk wel zeker van zijn dat de fabrikant de machine ook daadwerkelijk volgens de Europese standaards heeft gemaakt. Is dit niet het geval (helaas zien we dit bij machines uit China zeer frequent) dan is de CE-markering onterrecht aangebracht en kan de machine uit de handel worden gehaald.

Het advies is dan ook om met de fabrikant duidelijke contractuele afspraken te maken over de eventuele nadelige gevolgen van:

  1.  het misbruiken van de CE-markering (“stickers plakken”) terwijl de machie niet conform de Europese standaards is gemaakt;
  2.  het aanleveren van de technische documentatie indien een controlerende instantie daarom vraagt.

Wij kunnen u in het aanschaftraject begeleiden bij het toetsen van de wijze waarop uw fabrikant buiten de EER zijn machine (heeft) ontworpen.

Importeren

 

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen.Machines importeren

Machines importeren van buiten de EER?

Bij machines importeren van buiten de EER heeft de importeur in het kader van CE-markering volgens de New Approuch enkele verplichtingen:

  1. de importeur mag enkel een machine importeren die voorzien is van CE-markering, aan te brengen door de fabrikant buiten de EER;
  2. de importeur moet in voorkomende gevallen de technische documentatie van de machine kunnen overleggen aan de controlerende instanties.

Dit zijn echter geen formaliteiten. De importeur moet er namelijk wel zeker van zijn dat de fabrikant de machine ook daadwerkelijk volgens de Europese standaards heeft gemaakt. Is dit niet het geval (helaas zien we dit bij machines uit China zeer frequent) dan is de CE-markering onterrecht aangebracht en kan de machine uit de handel worden gehaald.

Het advies is dan ook om met de fabrikant duidelijke contractuele afspraken te maken over de eventuele nadelige gevolgen van:

  1.  het misbruiken van de CE-markering (“stickers plakken”) terwijl de machie niet conform de Europese standaards is gemaakt;
  2.  het aanleveren van de technische documentatie indien een controlerende instantie daarom vraagt.

Wij kunnen u in het aanschaftraject begeleiden bij het toetsen van de wijze waarop uw fabrikant buiten de EER zijn machine (heeft) ontworpen.