Machinerichtlijn

Machinerichtlijn (2006/42/EG)

De machinerichtlijn is wellicht de bekendste CE-richtlijn die bestaat. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen. Bij een toetsing van een machine aan de machinerichtlijn zullen dus ook al deze eisen nagelopen moeten worden om te beoordelen of de beoogde machine eraan voldoet.

Op de richtlijn is eveneens een toelichting verscheneen vanuit de Europese Unie. Deze is momenteel ook in het Nederlands te verkrijgen. Download hier de Guidance op de nieuwe machinerichtlijn!

 

Niet-voltooide machines

De IIB verklaring in de oude machinerichtlijn werd  ook wel gezien als een “Verbod op ingebruikname”; de fabrikant legt daarmee de verantwoording bij de koper van de machine neer om te juiste veiligheidsmaatregelen te realiseren. In de nieuwe richtlijn zal de fabrikant van niet-voltooide machine meer moeten handelen als een “echte” producent. Zo zal een risicobeoordeling uitgevoerd moeten worden en zal een Technisch Dossier van de niet-voltooide machine moeten worden samengesteld. Daarnaast dienen montage instructies te worden opgesteld zodat de gebruiker de niet-voltooide machine op de juiste wijze kan installeren. De producent van niet-voltooide machines dient bij de machine verder een IIB inbouwverklaring mee te leveren aan te afnemer.

Voor afnemers van niet-voltooide machines biedt deze wijzigingen voordelen. De afnemer (=veelal producent voltooide machines) kan op componentniveau volstaan met het samenvoegen van de inbouwverklaringen van de niet-voltooide delen in het technische dossier.

Elektrische veiligheid

Met betrekking tot elektrische veiligheid is het momenteel zo dat op alle elektrische machines zowel de machinerichtlijn als de laagspanningsrichtlijn van toepassing is. Dit betekent dat de machine aan beide richtlijnen geconformeerd moet zijn. De nieuwe machinerichtlijn benoemd een zestal categoriën elektrische producten die niet onder de richtlijn vallen (waaronder elektromotoren en schakelmaterieel voor laagspanningsinstallaties).

Voor machinebouwers geldt: schakelmaterieel en elektromotoren inkopen met de juiste EG-verklaring van overeenstemming op basis van de laagspanningsrichtlijn. Vervolgens de machine in de handel brengen volgens de werkwijze in de machinerichtlijn. Met betrekking tot elektrische veiligheid  moeten de eisen uit de laagspanningsrichtlijn gevolgd worden: d.w.z. minimaal een toets aan NEN-EN IEC 60204-1.

Geharmoniseerde normen

Onder de machinerichtlijn gelden diverse geharmoniseerde normen. Door deze normen de gebruiken bij de engineering en bouw van machines kan worden aangetoond dat aan de richtlijn is voldaan.

 

Downloads

Icon

0 downloads

...

Machinerichtlijn

Machinerichtlijn (2006/42/EG)

De machinerichtlijn is wellicht de bekendste CE-richtlijn die bestaat. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen. Bij een toetsing van een machine aan de machinerichtlijn zullen dus ook al deze eisen nagelopen moeten worden om te beoordelen of de beoogde machine eraan voldoet.

Op de richtlijn is eveneens een toelichting verscheneen vanuit de Europese Unie. Deze is momenteel ook in het Nederlands te verkrijgen. Download hier de Guidance op de nieuwe machinerichtlijn!

 

Niet-voltooide machines

De IIB verklaring in de oude machinerichtlijn werd  ook wel gezien als een “Verbod op ingebruikname”; de fabrikant legt daarmee de verantwoording bij de koper van de machine neer om te juiste veiligheidsmaatregelen te realiseren. In de nieuwe richtlijn zal de fabrikant van niet-voltooide machine meer moeten handelen als een “echte” producent. Zo zal een risicobeoordeling uitgevoerd moeten worden en zal een Technisch Dossier van de niet-voltooide machine moeten worden samengesteld. Daarnaast dienen montage instructies te worden opgesteld zodat de gebruiker de niet-voltooide machine op de juiste wijze kan installeren. De producent van niet-voltooide machines dient bij de machine verder een IIB inbouwverklaring mee te leveren aan te afnemer.

Voor afnemers van niet-voltooide machines biedt deze wijzigingen voordelen. De afnemer (=veelal producent voltooide machines) kan op componentniveau volstaan met het samenvoegen van de inbouwverklaringen van de niet-voltooide delen in het technische dossier.

Elektrische veiligheid

Met betrekking tot elektrische veiligheid is het momenteel zo dat op alle elektrische machines zowel de machinerichtlijn als de laagspanningsrichtlijn van toepassing is. Dit betekent dat de machine aan beide richtlijnen geconformeerd moet zijn. De nieuwe machinerichtlijn benoemd een zestal categoriën elektrische producten die niet onder de richtlijn vallen (waaronder elektromotoren en schakelmaterieel voor laagspanningsinstallaties).

Voor machinebouwers geldt: schakelmaterieel en elektromotoren inkopen met de juiste EG-verklaring van overeenstemming op basis van de laagspanningsrichtlijn. Vervolgens de machine in de handel brengen volgens de werkwijze in de machinerichtlijn. Met betrekking tot elektrische veiligheid  moeten de eisen uit de laagspanningsrichtlijn gevolgd worden: d.w.z. minimaal een toets aan NEN-EN IEC 60204-1.

Geharmoniseerde normen

Onder de machinerichtlijn gelden diverse geharmoniseerde normen. Door deze normen de gebruiken bij de engineering en bouw van machines kan worden aangetoond dat aan de richtlijn is voldaan.

 

Downloads

Icon

0 downloads

...