Engineering

 

ontwikkeltraject_machineHet verkrijgen van de CE-markering op machines is een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.

In onderstaande overzicht hebben wij aan de hand van het bovenstaande algemene ontwikkeltraject van een machine de aandachtspunten m.b.t. CE -markering op een rij gezet.

Ontwikkeltraject machine Aandachtspunten CE-markering
Start & planning
Globale omschrijving van de machine is duidelijk
Vaststellen welke CE-richtlijnen op de machine van toepassing zijn.
Eisen
Wat moet machine kunnen en op welke manier?
Uitzoeken welke normen mogelijk gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van de machine.
Analyse & ontwerp
Uitgangspunten, eisen en ontwerp worden in deze fase op elkaar afgestemd.
Uitgangspunten, eisen en ontwerp moeten voldoen aan bepaalde normen. Het (voorlopig) ontwerp van de machine zal in deze fase getoetst moeten worden aan de relevante normen. Dit is wellicht de meest kritische stap in het ontwikkeltraject van de machine.Op het ontwerp van de machine zal een risicobeoordeling uitgevoerd moeten worden en er zal moeten worden vastgesteld aan welke betrouwbaarheidseisen (PL/SIL) de veiligheidsbesturingen moeten voldoen.Evt. aanpassen van het design is nu nog mogelijk.
Ontwikkeling
De machine wordt feitelijk gebouwd.
Afstemming met toeleveranciers is in deze fase belangrijk. Alle documentatie van de geïnstalleerde componenten moet kloppen en de specificaties van veiligheidsbesturingen moeten in overeenstemming zijn met het gevraagde.Tevens moet continu getoetst worden  of alles praktisch gezien volgens de relevante normen gebouwd wordt / kan worden.
Testen
De machine is dusdanig gereed dat deze getest kan worden.
Testresultaten zullen moeten worden vastgelegd t.b.v. het technisch dossier.Diverse beproevingen zijn in het kader van CE-markering verplicht, waaronder:

  • belastingsproeven, indien nodig;
  • diverse elektrische beproevingen op basis van NEN-EN IEC 60204-1;
  • functionele beproevingen.
Evalueren & gereed product
Vastgesteld wordt of de machine voldoet aan de uitgangspunten.
Het technisch dossier zal moeten worden samengesteld, hiervoor geldt een bewaarplicht van minimaal 10 jaar.Tevens zullen gebruikers- , onderhouds- en/of montage-voorschriften moeten worden opgesteld.
Tot slot zal de EG-verklaring van overeenstemming moeten worden opgesteld en mag de CE-markering aangebracht worden.
In sommige gevallen geldt een nog een aanvullende toetsing door een Notified Body. Voor de meeste machines geldt: zelfcertificering.

Engineering

 

ontwikkeltraject_machineHet verkrijgen van de CE-markering op machines is een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.

In onderstaande overzicht hebben wij aan de hand van het bovenstaande algemene ontwikkeltraject van een machine de aandachtspunten m.b.t. CE -markering op een rij gezet.

Ontwikkeltraject machine Aandachtspunten CE-markering
Start & planning
Globale omschrijving van de machine is duidelijk
Vaststellen welke CE-richtlijnen op de machine van toepassing zijn.
Eisen
Wat moet machine kunnen en op welke manier?
Uitzoeken welke normen mogelijk gebruikt moeten worden bij de ontwikkeling van de machine.
Analyse & ontwerp
Uitgangspunten, eisen en ontwerp worden in deze fase op elkaar afgestemd.
Uitgangspunten, eisen en ontwerp moeten voldoen aan bepaalde normen. Het (voorlopig) ontwerp van de machine zal in deze fase getoetst moeten worden aan de relevante normen. Dit is wellicht de meest kritische stap in het ontwikkeltraject van de machine.Op het ontwerp van de machine zal een risicobeoordeling uitgevoerd moeten worden en er zal moeten worden vastgesteld aan welke betrouwbaarheidseisen (PL/SIL) de veiligheidsbesturingen moeten voldoen.Evt. aanpassen van het design is nu nog mogelijk.
Ontwikkeling
De machine wordt feitelijk gebouwd.
Afstemming met toeleveranciers is in deze fase belangrijk. Alle documentatie van de geïnstalleerde componenten moet kloppen en de specificaties van veiligheidsbesturingen moeten in overeenstemming zijn met het gevraagde.Tevens moet continu getoetst worden  of alles praktisch gezien volgens de relevante normen gebouwd wordt / kan worden.
Testen
De machine is dusdanig gereed dat deze getest kan worden.
Testresultaten zullen moeten worden vastgelegd t.b.v. het technisch dossier.Diverse beproevingen zijn in het kader van CE-markering verplicht, waaronder:

  • belastingsproeven, indien nodig;
  • diverse elektrische beproevingen op basis van NEN-EN IEC 60204-1;
  • functionele beproevingen.
Evalueren & gereed product
Vastgesteld wordt of de machine voldoet aan de uitgangspunten.
Het technisch dossier zal moeten worden samengesteld, hiervoor geldt een bewaarplicht van minimaal 10 jaar.Tevens zullen gebruikers- , onderhouds- en/of montage-voorschriften moeten worden opgesteld.
Tot slot zal de EG-verklaring van overeenstemming moeten worden opgesteld en mag de CE-markering aangebracht worden.
In sommige gevallen geldt een nog een aanvullende toetsing door een Notified Body. Voor de meeste machines geldt: zelfcertificering.