Drukapparatuur

Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU)

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt. De richtlijn onderscheidt diverse gevaarscategorieën, waarvoor verschillende beoordelingsprocedures doorlopen moeten worden.

Daarnaast wordt diverse apparatuur uitgesloten van de richtlijn. Zo wordt categorie I apparatuur onder de richtlijn drukapparatuur uitgesloten van de richtlijn indien de machinerichtlijn of Atex richtlijn van toepassing is.

In bijlage I van de richtlijn zijn de Essentiële veiligheidseisen van de richtlijn weergegeven waaraan drukapparatuur moet voldoen.

Onze diensten:

  • bepalen van de gevaarscategorie van drukapparatuur;
  • bepalen of apparatuur onder uitsluitingsclausules van de richtlijn valt;
  • toets van de apparatuur aan essentiële eisen van de richtlijn;
  • advisering over te nemen technische maatregelen en welke conformiteitsprocedures doorlopen moeten worden.

Download

Icon

0 downloads

...

Drukapparatuur

Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU)

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt. De richtlijn onderscheidt diverse gevaarscategorieën, waarvoor verschillende beoordelingsprocedures doorlopen moeten worden.

Daarnaast wordt diverse apparatuur uitgesloten van de richtlijn. Zo wordt categorie I apparatuur onder de richtlijn drukapparatuur uitgesloten van de richtlijn indien de machinerichtlijn of Atex richtlijn van toepassing is.

In bijlage I van de richtlijn zijn de Essentiële veiligheidseisen van de richtlijn weergegeven waaraan drukapparatuur moet voldoen.

Onze diensten:

  • bepalen van de gevaarscategorie van drukapparatuur;
  • bepalen of apparatuur onder uitsluitingsclausules van de richtlijn valt;
  • toets van de apparatuur aan essentiële eisen van de richtlijn;
  • advisering over te nemen technische maatregelen en welke conformiteitsprocedures doorlopen moeten worden.

Download

Icon

0 downloads

...