Diensten

Wij bieden bedrijven ondersteuning op het gebied van explosieveiligheid, machineveiligheid en CE-markering. Deze ondersteuning bestaat veelal uit:

Explosieveiligheid

   • vaststellen gevarenzone-indeling op basis van normen
   • maken van gevarenzone-tekeningen
   • ontstekingsanalyses, zowel mechanisch als elektrisch
   • opstellen explosieveiligheidsdocument
   • atex inspecties op basis van EN IEC 60079-17
   • atex 137 quick scan
   • zoneringen op basis van IP 15 of API 505

ATEX Certificering

   • ATEX engineering: toetsing van ontwerpen aan normen en advies omtrent verplichte maatregelen
   • ATEX certificering van nieuwe machines/installaties/componenten
   • risicobeoordelingen in het kader van certificering
   • communicatie met Notified Bodies
   • samenstelling technische dossiers
   • hulp bij zelfcertificering

 Machineveiligheid

   • uitvoeren RI&E-A (Risico-inventarisatie en -evaluatie Arbeidsmiddelen)
   • uitvoeren diverse soorten risicobeoordelingen (HAZOP/FMEA)
   • onafhankelijk advies over technische veiligheidsmaatregelen

 CE-Markering

   • advies machineveiligheid bij ontwerp & engineering van machines
   • uitvoeren CE-scans
   • uitvoeren risicobeoordelingen op basis van NEN-EN ISO 12100
   • Toetsing aan de eisen van de machinerichtlijn
   • opstellen technische dossiers
   • leveren CE-certificaat (EG verklaring van Overeenstemming)
   • opstellen gebruikershandleidingen

 

Diensten

Wij bieden bedrijven ondersteuning op het gebied van explosieveiligheid, machineveiligheid en CE-markering. Deze ondersteuning bestaat veelal uit:

Explosieveiligheid

   • vaststellen gevarenzone-indeling op basis van normen
   • maken van gevarenzone-tekeningen
   • ontstekingsanalyses, zowel mechanisch als elektrisch
   • opstellen explosieveiligheidsdocument
   • atex inspecties op basis van EN IEC 60079-17
   • atex 137 quick scan
   • zoneringen op basis van IP 15 of API 505

ATEX Certificering

   • ATEX engineering: toetsing van ontwerpen aan normen en advies omtrent verplichte maatregelen
   • ATEX certificering van nieuwe machines/installaties/componenten
   • risicobeoordelingen in het kader van certificering
   • communicatie met Notified Bodies
   • samenstelling technische dossiers
   • hulp bij zelfcertificering

 Machineveiligheid

   • uitvoeren RI&E-A (Risico-inventarisatie en -evaluatie Arbeidsmiddelen)
   • uitvoeren diverse soorten risicobeoordelingen (HAZOP/FMEA)
   • onafhankelijk advies over technische veiligheidsmaatregelen

 CE-Markering

   • advies machineveiligheid bij ontwerp & engineering van machines
   • uitvoeren CE-scans
   • uitvoeren risicobeoordelingen op basis van NEN-EN ISO 12100
   • Toetsing aan de eisen van de machinerichtlijn
   • opstellen technische dossiers
   • leveren CE-certificaat (EG verklaring van Overeenstemming)
   • opstellen gebruikershandleidingen