Diensten

Klik hier voor onze dienstverlening en meer informatie over CE-markering, machineveiligheid, explosieveiligheid en opslag van gevaarlijke stoffen. Lees verder »

Welkom bij Pol-Safety Veiligheidsadviseurs

Veiligheidskundig adviesbureau op gebied van proces-, explosie- en machineveiligheid

 

Pol-Safety is een veiligheidskundig adviesbureau dat zich bezighoudt met explosieveiligheid, machineveiligheid en CE-markering.

“Onze focus met betrekking tot onze diensten ligt op het gebied van explosieveiligheid, machineveiligheid en CE-markering.”

We zijn een klein adviesbureau dat er bewust voor heeft gekozen klein te blijven: wij en onze klanten stellen de korte lijnen, het snel en correct kunnen inspelen op vragen vanuit de markt en het persoonlijke contact zeer op prijs. Tegelijk bestaat ons netwerk uit een scala van specialisten die we, daar waar nodig, kunnen inzetten bij de vraagstukken van onze klanten. Vele grote en kleine bedrijven hebben wij ondertussen kunnen helpen met veelal zeer specifieke vraagstukken waarmee op een effectieve en praktische manier voldaan kan worden aan vaak complexe regelgeving.Op 1 april 2016 bestonden we alweer 10 jaar. In deze periode hebben wij ons bewezen als een flexibele en oplossingsgerichte partner.Schroom niet om contact met ons op te nemen om uw vragen met ons te bespreken. U krijgt direct inzicht in de wijze waarop uw vragen kunnen beantwoorden.

Onze expertise

Onze kerncompetenties liggen op de volgende vakgebieden:

Explosieveiligheid

Op het gebied van explosieveiligheid en Atex-regelgeving ondersteunen we bedrijven bij alles wat te maken heeft met het creëren van een veilige werkplek (ATEX 153 voorheen Atex 137) of het ontwerpen van veilige machines en installaties voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Atex 114 voorheen Atex 95).

ATEX 153

Dit houdt concreet is dat we bestaande werksituaties kunnen beoordelen op explosiegevaar en op praktische wijze adviseren over de te nemen beheersmaatregelen. Veelal wordt gevraagd om een explosieveiligheidsdocument, het vaststellen van een gevarenzone-indeling of advies over nieuw te plaatsen machines en componenten in bestaande gevarenzones.

ATEX 114

Daarnaast helpen we machinebouwers of engineeringsbureaus bij het crëeren van een veilig ontwerp van nieuw te bouwen machines en installaties. Dit gebeurd veelal vanaf “de tekentafel” zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt welke maatregelen bij de bouw genomen moeten worden. Vaak betreft het hier custom made machines of installaties die gemaakt worden op basis van klantspecificaties en waarbij de eindgebruiker op enige afstand betrokken is bij de engineering en ontwikkeling.

Lees hier meer over explosieveiligheid en de Atex richtlijnen.

Dispersieberekeningen

Met geavanceerder software voeren wij onder andere dispersieberekeningen uit voor het vaststellen van gevaarlijke gebieden in bijvoorbeeld afblaasveiligheden in procesinstallaties. Lees hier meer over deze berekeningen.

 

Waterstof veiligheid

De opkomst van waterstof systemen in het kader van de energietransitie is niet te stuiten. Steeds meer en meer krijgen wij vragen over de veiligheidsaspecten rondom het werken met  of aan waterstofsystemen.

Voorbeelden hiervan zijn werkplaatsen voor waterstofvoertuigen, testopstellingen voor waterstofcellen, testopstellingen voor electrolysers, opslagsystemen voor waterstof, compressoren, tankstations.

Lees hier meer over onze ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken op gebied van het werken met of aan waterstof toepassingen.

 

CE-markering

Nieuwe machines en installaties die binnen de Europees Economische Ruimte op de markt worden gebruikt moeten voorzien zijn van CE-markering. Dit is een label dat enkel gevoerd mag worden zodra aangetoond kan worden dat aan alle relevante essentiële minimale veiligheids- en gezondheidseisen voldaan is. Ook hierbij helpen wij machinebouwers en engineeringsbureaus bij het creëren van een veilig ontwerp van nieuw te bouwen machines en installaties. Vaak vanaf de tekentafel maar net zo vaak in het kader van productontwikkeling en -verbetering.

Europese Richtlijnen

Naast de veelal bekende machinerichtlijn zal ook vaak aandacht moeten zijn voor de richtlijn drukapparatuur, laagspanningsrichtlijn en EMC-richlijn.

Risicobeoordeling

Belangrijke onderdelen daarbij zijn de toetsing aan de minimale veiligheids- en gezondsheidseisen uit de relevante richtlijnen en het uitvoeren van een risicobeoordeling. Dit kan een beoordeling zijn op basis van NEN-EN-ISO 12100 maar ook een specifieke beoordelingssystematiek zoals Hazop of Fmea.

Certificaat

Veelal leveren we aan het eind van het traject leveren we de benodigde papieren zoals een gebruikershandleiding, technisch dossier en de EG-verklaring van overeenstemming of EU Conformiteitsverklaring (het “CE-certifcaat”) en geven we aan welke gegevens op het typeplaatje moeten komen.

Lees hier meer over CE-markering van machines en installaties.

Machineveiligheid

Het bestaande machinepark of productiefaciliteiten van bedrijven moet op een adequaat veiligheidsniveau gehouden worden. Dit voorkomt niet alleen ongevallen maar komt ook de betrouwbaarheid van het productieproces ten goede. Periodiek moet daarom beoordeelt worden of deze arbeidsmiddelen binnen het bedrijf nog voldoen aan de huidige technische veiligheidsstandaarden. Door onze brede kennis van normen en praktische benadering van het beheersen van risico’s zijn we in staat om op effectieve en snelle wijze de risico-inventarisatie en -evaluatie van arbeidsmiddelen (kortweg RI&E-Arbeidsmiddelen) uit te voeren. Hierbij geven we op een praktische manier aan welke maatregelen genomen kunnen worden. De methodiek die wij hiervoor hanteren is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 12100 en de RI&E-Arbeidsmiddelen wordt altijd uitgevoerd door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Wel zo handig want daarmee voldoet u eveneens aan de eisen die de Arbowet stelt aan de uitvoerders / toetsers van dergelijke beoordelingen.

Lees hier meer over de RIE Arbeidsmiddelen en onze diensten op gebied van machineveiligheid.

Over ons

Eigenaar en oprichter van Pol-Safety Veiligheidsadviseurs is Heinz Pol. Van oorsprong heeft hij een Chemisch Technisch achtergrond, sinds 1996 werkzaam geweest als arbeidshygiënist en sinds 2002 werkzaam gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Klik op de button voor zijn LinkedIn profiel.

LinkedInProfileButton

PGS

Kijk hier voor meer informatie over onze diensten met betrekking tot de PGS richtlijnen. Lees verder »